Frihetskraft

Frihet är en urkraft! Ta vara på den.

Frihetskraft

Frihetskraft är en plats för reflektion och inspiration kring den urkraft som frihet besitter. Jag som skriver har inlett en resa med önskan att bli totalt fri i både kropp och själ. För mig innebär det en ekonomisk situation som innebär att jag kan välja att jobba med bara sådant som engagerar mig, oavsett hur välbetalt det är. Men det innebär också en massa idrottsutmaningar, en hållbar syn på vår miljö samt ett ledarskap som får alla människor att blomstra.
Väl mött!