Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Visst låter det som en dröm? Visst låter det lite som att det är för bra för att vara sant? Och kanske är det ett smart sätt att tjäna pengar på. Men är det som Mikael Karlsson berättar så står vi randen till en disruptiv händelse inom skogsbruk. Det är Mikael som skrivit boken med den häftiga titeln “Konsten att hugga träd och ha skogen kvar”. Även om boken faktiskt är slutsåld på sina ställen så tror jag inte att det blir någon kioskvältare som alla pratar om.

Boken är en blandning av ett väldigt tydligt ställningstagande för miljön och en genuin tro på att det finns ett annat skogsbruk än det som går ut på kalhyggen eller mer rätt ensidigt, kortsiktigt och industriellt skogsutnyttjande. Det alternativet går ut på att låta naturens processer ha sin gång och tom förstärka dessa. Iom att uttaget riktar in sig på de träd som är redo för avverkning baserat på storlek och vad marknaden har mest efterfrågan av för tillfället. Anledningen till att man har en valmöjlighet är att det är naturligt med blandskog och att träden har olika ålder och växer olika fort. Det långsiktiga effekterna handlar inte bara biologisk mångfald utan också högre tillväxttakt då naturen är ett komplicerat system men en bunt symbiotiska samband. Med den markberedning som följer på kalhyggen försvinner helt enkel mängder av det naturliga. Träden får också chansen att växa som mest just när de växer som mest, dvs när de blivit riktigt stora. Idag avverkar vi generellt väldigt tidigt i tillväxtcykeln.

En detalj som jag fastnade vid var uttrycket skog. Jag är precis en sådan som Mikael pekar på. Allt med träd har jag betecknat som en skog, men Mikael pekar på att vi inte längre har så mycket som han tycker kan benämnas som skog. Det är idag väldigt vanligt att vi har planteringar av exv gran eller tall. En plantering beskriver han som en monokultur, dvs en uppsättning träd av samma art som är planterade vid samma tidpunkt på ekvidistanta avstånd. Det positiva med en plantering är att den består av en trädart som är naturlig i området. Sedan finns det något som Mikael benämner plantage. Ett plantage består av trädarter som inte naturligt finns i faunan på området. Exempel är både tall och gran, men kanske också ännu mer specifikt contortatall.

Mikaels synsätt är något som han själv hittat på utan brukar kallas Lübeckmodellen efter ett storskaligt försök runt staden Lübeck. Det visar sig att jobba med något de kallar för processkydd så får man ett ekonomiskt effektivt och biologiskt mångfaldspositivt skogsbruk. Det intressanta är att man nästan låter skogen sköta sig själv. Man avverkar de träd som är mest mogna och som för stunden ger bäst betalt. Detta kan man göra då skogen är just en skog med blandade arter, med blandad ålder och dessutom av blandad kvalitet. En viss gallring kan ske men det är snarare undantag än regel. En naturligt blandskog visar sig dessutom vara mer tålig mot exv stormar.

Mikael har lärt sig konsten att räkna ränta på ränta. Han visar på ett räkneexempel där det tom är svårt/omöjligt att räkna hem det det kostar att återplantera skogen på ett konstgjort sätt i förhållande till att sätta in pengarna på en indexfond med låga avgifter.

Om det nu är så bra, vad är det som hindrar våra stora skogsbolag att gå över till denna typ av skogsbruk? Boken ger en resonemang kring frågan, bitvis är det ett mått av självbedrägeri, bitvis en invant beteende och till en stor del handlar det om skogsindustrins glupande aptit på trä i alla former och skogsägarna måste helt enkelt leverera.  Jag har lite svårt att ändå släppa tanken på att om det så bra så skulle bolagen gå över, samtidigt så vet jag hur svårt det är att förändra konservativa branscher.

Jag letar lite lagom passivt efter precis rätt markområde för att sätta upp en verksamhet som just jag skulle vilja ha i min närhet. Då är inte skogen den primära inkomstkällan, men plockhuggningen som föreslås skulle passa perfekt. Då finns alltid en naturskön skog att uppleva. Privat skulle jag definitivt gå på Lübeckmetoden. Som investerare är jag nyfiken på om det finns några noterade skogsbolag som redan använder sig av eller har börjat prova metoden.Något som inte har med Mikaels bok att göra men som ändå har med vår kära natur att göra är STF’s (Svenska TuristFöreningen) upprop om att rädda alla fantastiska fjälleder undan förfallet.  

Kommentarer är stängda.