Händelserikt utan koll

Händelserikt utan koll

Ibland har man dagar på jobbet och efter som inte medger någon som helst utblick i verkligheten. Idag var en sådan. En bit in på kvällen blev jag varse att det varit en ganska intressant dag för några av “mina” företag. Jag har inte lagt så mycket tid på att analysera men några korta sammanfattningar kommer jag med.

Biotage har haft årsstämma och vad jag kunde se så avlöpte den utan dramatik och ens några nyheter. De presenterade också en rapport för Q1. Fortsatt ganska goda siffror men de var inte nöjda med kassaflöde som fortfarande är positivt men halverat jämfört med förra året. VD hänvisar till att de byggt upp ett något större lager i Cardiff, Wales, som en förberedelse för ett eventuellt Brexit. Jag känner mig lugn och ligger kvar, dock ner 0,61%.

Fenix Outdoor har köpt upp 70% av en Taiwanesiskt distributör. Nyheten lämnar mer frågetecken än utropstecken tycker jag. Man vill säkerställa kontrollen över den asiatiska distributionen heter det. Min känsla är att det var nödvändigt men kanske inte helt önskat. Fenix har jag dock grundmurat förtroende till.

Husqvarna har haft ett ganska turbulent år bakom sig, men det verkar som en del av åtgärderna gett resultat. Jag gick in då jag gillade deras satsning på digitalisering och nu förutspår VD att robotdelen kommer att ha en tillväxt på kanske 20%. En hel hoper av pressreleaser som jag bara skummat. Tillbaka på plus igen! Idag upp 4,61%.  

Volvo levererade en Q1-rapport som överträffade förväntningarna, dock inte utan lite moln på himlen. Ffa gäller det orderingången i Nordamerika som gick ner. Jag misstänker dock att marginalförbättringen mottogs väldigt positivt. Upp 2,88% idag. Jag känner mig lite osäker på var toppen för Volvo befinner sig. Jag leker med tanken att införa en enkel delstrategi som säger att: sälj vid 10% uppgång. Nu ligger jag på strax under 11. Jag får sova på saken. Jag tror egentligen fortsatt på företaget men det kanske kommer en rekyl.H&M fortsätter att vara intressanta som studieobjekt. Jag vet fortfarande inte hur man ska tolka Stefan Perssons köp och Ikeas intresse samt att några andra sålt av ganska stora mängder. Kursen har i alla fall gått uppåt. Det som hände idag var i alla fall att Harris Associates via ett flaggningsmeddelande berättade att de minskat sitt innehav till 4,8% av kapitalet. Från FI (Finansinspektionen) kan vi läsa följande om flaggning: “Större aktieägare är skyldiga att informera – flagga – när köp eller försäljning av aktier eller andra finansiella instrument i börsbolag leder till att ägandet uppnår eller passerar, uppåt eller nedåt, vissa fastlagda gränsvärden. Gränsvärdena är 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66 2/3 och 90 procent av röstetalet eller antalet aktier i bolaget.”.

Kommentarer är stängda.