Browsed by
Månad: april 2019

Ideell uppskattning

Ideell uppskattning

Ibland undrar jag om vi inte ska kalla ideellt arbete för något annat. Visst är det ofta mycket engagemang, ansträngning och framförallt tid som åtgår vid ideellt arbete. Men betalningen sker sällan i pengar, och om det sker så är det i ganska ringa omfattning. Det förekommer ibland att någon tacksam förälder gör insamling som överlämnas med mycket hjärta och tacksamhet och i de fallen är gesten så mycket mer värd än det ekonomiska värdet. När jag pratar om ideellt…

Läs mer Läs mer