Reinventing organizations

Reinventing organizations

För något år sedan tittade jag på en fantastisk video med Frederic Laloux. Om man kan ha överseende med den något sega starten så blir det otroligt spännande. Den är väldigt lång och jag tror att finns mer kondenserade idag. Glad i hågen köpte jag boken Reinventing organizations för att lära mig mer och få lite fördjupningar. Tyvärr var boken ganska tungläst så det dröjde nästan ett år innan jag var redo och hade tiden. Jag tror att det är en av de mest inspirerande och samtidigt nedslående böcker jag läst. Då boken (Reinventing Organizations (Eng)Reinventing Organizations (Sve)) är lång och jag har ett antal reflektioner så lämnar det som en teaser och kastar mig över bakgrunden.

Ledarskap är ingen ny uppfinning, det har egentligen alltid funnit och utvecklats över tid. Samtidigt har vi en massa gammal ledarskap i vårt samhälle och i våra företag. Frederic tittar tillbaka så långt som 50-100 000 år men jag väljer att bara återge de typer vi ser idag. Färger är ju poppis och Frederic gör det också. Han inleder med röda organisationer där chefen håller sina undersåtar i ett järngrepp framförallt med hjälp av brutalitet. Grupperingarna fungerar väl i kaosartade omgivningar med kort framförhållning. Organisationen kan liknas vid en vargflock och samtida exempel på röda organisationer är gäng, maffia och militära stammar.

Gula organisationer har väldigt tydliga hierarkiska strukturer som kan liknas vi en pyramid. Det finns väldigt tydliga besluts- och kontrollstrukturer, uppifrån och ner. Stabilitet prisas och bibehålls genom rigorösa processer. Framtiden är bara en repetition av dåtiden. Ordning upprätthålls genom mer eller mindre uttalat hot om våld/straff. Man kan tänka på ett militärt ledarskap. Vi återfinner det också i katolska kyrkan och överraskande nog i kommunala skolsystem och våra förvaltningar.

Orange organisationer är primärt målstyrda och fortfarande hierarkiska. Det övergripande målet är att nå tillväxt och vinster samt spöa konkurrensen. Ledarskapet bygger på att sätta mål och följa upp. Idén är att innovation ger den konkurrensfördel som krävs för att vinna. Man brukar likna dessa organisationer vid en stor väloljad maskin. Mycket riktigt är det denna typ av organisationer vi hittar i stora multinationella företag.

Nästan som en parentes nämns de gröna organisationerna som fortfarande är har en hierarkisk pyramidstruktur men för att uppnå maximal medarbetarmotivation så drivs organisationen genom kultur och “empowerment”. Ett sätt att tänka på ett sådant företag är som en stor familj. Det finns exempel på kulturellt drivna företag där Ben & Jerry’s kanske är det mest kända.

Om man får tro Frederic så kommer framtidens mest framgångsrika företag att anta den grönblå färgen (teal). Liknelsen blir en levande organism. Vi pratar om en ständigt pågående anpassning till omgivningen, en evolution. Den hierarkiska organisationen är övergiven till förmån för mindre självstyrande/självhushållande enheter. Dessa enheter ansluter sig till idéer och verktyg som någon annan kommit på för att de vill och ser en vinst i det. En viktig egenskap i dessa grönblå organisationer är att alla medarbetare har exakt samma mandat att ta beslut. Men det finns också väldigt tydliga processer för just beslutsfattande och konflikthantering. Men i övrigt finns det inte så mycket tvingande processer. En av byggstenarna som jag verkligen tycker om är att man syn på att livet är en helhet. Man jobbar på ett företag för att man delar värderingar och intressen. Man delar också den långsiktiga meningen med verksamheten. Man lever helt enkelt visionen.  

Kommentarer är stängda.